Ταμείο Ανάκαμψης & ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΤΑΑ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Στην «Λουκαράς & Συνεργάτες», κατανοούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εποχή μας. Ως εκ τούτου στο πορτφόλιό μας εμπεριέχεται και η υπηρεσία δανειακής υποστήριξης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Με έναν συνολικό προϋπολογισμό 15,71 δισ. ευρώ, το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκταθούν και να αναπτυχθούν.

Στόχος είναι να υποστηρίξουμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα, παρέχοντας πλήρη διαχείριση της διαδικασίας αίτησης για δάνεια μέσω του ΤΑΑ. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησής σας, εξασφαλίζοντας ότι θα αξιοποιήσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει:

  • Εξειδικευμένη Καθοδήγηση: Παρέχουμε συμβουλές και καθοδήγηση σε κάθε βήμα, βελτιστοποιώντας τις πιθανότητες έγκρισης του δανείου σας.
  • Προσαρμοσμένες Λύσεις: Αναπτύσσουμε προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες και στόχους της επιχείρησής σας.
  • Ολοκληρωμένη Υποστήριξη: Από την αρχική αξιολόγηση έως την τελική υπογραφή της δανειακής συμφωνίας, είμαστε δίπλα σας για να διασφαλίσουμε την ομαλή πρόοδο της διαδικασίας.

Ας δημιουργήσουμε μαζί το μέλλον της επιχείρησης σας!