Επιχορηγήσεις

διαχείριση Προγραμμάτων Επιχορήγησης

Διαθέτουμε πολυετή επαγγελματική πείρα στην προετοιμασία επενδυτικών σχεδίων, που απαιτούνται στην αίτηση προγραμμάτων οικονομικής επιχορήγησης ΕΣΠΑ.
Αξιοσημείωτες εμπορικές επενδύσεις στη Ρόδο και τη Δωδεκάνησο προήλθαν από επιχορηγήσεις που προετοίμασε και διαχειρίζεται η ομάδα της «Λουκαράς & Συνεργάτες».

Με ποσοστό εγκεκριμένων επιχορηγήσεων άνω του 96%, κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων.

Προορίζονται για:

 • Κρατικούς Φορείς

Χρησιμοποιούνται από:

 • Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Business Plan

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Business Plan)

Στόχος του επιχειρηματικού πλάνου είναι να επαληθεύσει ότι η επιχειρηματική ιδέα μπορεί να είναι κερδοφόρα.

Το Επιχειρηματικό Πλάνο απαντά σε καίρια ερωτήματα όπως:

 • Πώς είναι η επιχειρηματική ιδέα διαφορετική από τον ανταγωνισμό;
 • Τι πρόβλημα λύνει για τον δυνητικό πελάτη;
 • Ποιοι οι τρόποι οικονομικής ενίσχυσης;
 • Ποια τα κανάλια προώθησης;
 • Ποια η ομάδα υλοποίησης;

Προορίζονται για:

 • Τράπεζες
 • Επενδυτές
 • Κρατικους Φορείς
 • Εταιρείες Franchise

Χρησιμοποιούνται από:

 • Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Feasibility Studies

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών

Μελέτη Βιωσιμότητας

Η μελέτη βιωσιμότητας προεκτείνει τα υφιστάμενα επιχειρηματικά δεδομένα στο μέλλον με στόχο να προβλέψει και να τεκμηριώσει την ταμειακή επάρκεια και την κερδοφορία.

Προορίζονται για:

 • Μετόχους
 • Διοίκηση
 • Τράπεζες
 • Επενδυτές
 • Προμηθευτές

Χρησιμοποιούνται από:

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Μελέτη Εξυγίανσης

Η μελέτη εξυγίανσης είναι μια εκδοχή της μελέτης βιωσιμότητας που συμπεριλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας. Οι μεταρρυθμίσεις συνήθως στοχεύουν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τομείς όπως:

 • Μετοχικά κεφάλαια
 • Εσωτερική οργάνωση
 • Εξοπλισμό
 • Νέα προϊόντα ή υπηρεσιες
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Αγορές δραστηριοποίησης
 • Αναδιάρθρωση χρέους
 • Στρατηγικούς εταίρους

Προορίζονται για:

 • Τράπεζες
 • Επενδυτές
 • Κρατικούς Φορείς
 • Προμηθευτές
 • Εργαζόμενους

Χρησιμοποιούνται από:

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
Consulting Services

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Case-Specific Consulting

Η «Λουκαράς & Συνεργάτες» παρέχει ειδικές συμβουλές για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πελάτης. Αρχικά, λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, η επίδοση του κλάδου δραστηριοποίησης και τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα. Στη συνέχεια, συνδυάζονται πραγματικά στοιχεία με προβλέψεις που τελικά καταλήγουν σε γνωμοδοτήσεις και πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος.

Βελτίωση απόδοσης & αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

Σήμερα οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες καθημερινά με σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις.

Το γραφείο μας προσεγγίζει και αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά μέσα από δομημένες διαδικασίες:

 • Διαγνωστικού Ελέγχου
 • Αναζήτησης Τομέων Βελτίωσης
 • Προτάσεων & Λύσεων Αποκατάστασης
 • Δράσεων Υλοποίησης των Αποφάσεων

Διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις, επιτυγχάνεται βελτίωση της απόδοσης και αναδιοργάνωση των λειτουργιών.

Οι δομημένες διαδικασίες είναι το εφαλτηριο για τη νέα τροχιά συνεχούς ανάπτυξης της επιχείρησης.