Η συμβουλευτική εταιρία ΛΟΥΚΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αναζητά επιχειρησιακούς συμβούλους για να ενταχθούν στην ομάδα της:

Προφίλ Θέσης

1. Συγκέντρωση δικαιολογητικών και εκπόνηση μελετών για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος).

2. Τεχνική υποστήριξη πελατών καθώς και διαχείριση και επίβλεψη για τα ανωτέρω προγράμματα.

3. Συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους.


Προσόντα, γνωρίσματα & δεξιότητες των υποψηφίων

 • Πτυχίο Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών ή Μηχανικών o Πνεύμα ομαδικής εργασίας.
 • Να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS Office, ιδιαίτερα word/excel).
 • Ικανότητα γραφής στα Αγγλικά o Ικανότητα εργασίας υπο πίεση χρόνου και προθεσμιών.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερη η γνώση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 • Σημαντικό ρόλο παίζει η προϋπηρεσία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρία προσφέρει

 • Αποδοχές αναλόγως ικανοτήτων και εξέλιξης.
 • Bonus επίτευξης στόχων.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση (on the job training).
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν με email το βιογραφικά τους με πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected]