Προγράμματα

Programs Filter
  • Όλα
  • ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (10)
  • ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (1)
Search Programs

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Loukaras Team

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 381 επενδυτικά σχέδια στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) «Ελλάδα 2.0», τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 12,12 δισ. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό, 5,02...

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Loukaras Team

Προκηρύχθηκε την Τρίτη 7/3/2023 η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει...

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Loukaras Team

Προκηρύχθηκε η Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός...

Σας Ενδιαφέρει Κάποιο Πρόγραμμα;

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα τρέχοντα ή τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμαμτα.