Intro

Εισαγωγή

Συνδυασμός και αξιοποίηση Κατάλληλων Εργαλείων είναι το κλειδί στην επίτευξη νέων υψηλότερων στόχων

Η εταιρεία «Λουκαράς & Συνεργάτες» παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις με μοναδικό στόχο τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη τους.

Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός και η αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων είναι το κλειδί στην επίτευξη νέων υψηλότερων στόχων.

Επιστρατεύοντας την επαγγελματική πείρα και επιτυχημένη 20ετή πορεία μας σε θέματα κρατικών επιδοτήσεων, τραπεζικών δανείων και οικονομοτεχνικών μελετών διευκολύνουμε το έργο σας.

Επιφορτιζόμαστε με την ευθύνη της έρευνας, ανάλυσης και παρουσίασης στρατηγικών λύσεων, ώστε να είστε σε θέση να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις για την επιχείρησή σας βασισμένες σε δεδομένα.

 


Our Vision

Όραμα

Όραμα μας είναι το Νότιο Αιγαίο να αποτελέσει πρότυπη περιφέρεια βιώσιμης ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

our Mission

Αποστολή

Αποστολή μας είναι η υποστήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων στην ανάπτυξη νέων, ισχυρών και βιώσιμων δράσεων αξιοποιώντας σημαντικά εργαλεία όπως επιχορηγήσεις, τραπεζικά δάνεια, στρατηγικές επενδύσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Αναλυτικότερα, η παρεχόμενη στήριξη από την «Λουκαράς & Συνεργάτες» θεμελιώνεται σε τρεις πυλώνες:

  • Επιχορηγήσεις & Δάνεια
  • Επενδυτικά Σχέδια & Μελέτες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιχορηγήσεις
& Δάνεια

Διαχείριση αιτήματος για λήψη επιχορήγησης ή δανείου.

Δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τον ιδιώτη ή την επιχείρηση

«Μεταφορική εταιρεία ύστερα από έγκριση δανείου έχει τη δυνατότητα αγοράς νέων οχημάτων για να επεκτείνει τον στόλο της.»

Επενδυτικά Σχέδια
& Μελέτες

Προετοιμασία επενδυτικού σχεδίου ή οικονομοτεχνικής μελέτης.

Λήψη στοιχειοθετημένων αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα

«Βάση της οικονομοτεχνικής μελέτης και της στρατηγικής ανάλυσης, η επέκταση του στόλου της μεταφορικής εταιρείας αναμένεται να αυξήσει τον τζίρο από 8% έως 12% το έτος για τα επόμενα 3 έτη.»

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Αναζήτηση και αποκρυστάλλωση στρατηγικών επιλογών.

«Εταιρεία παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ύστερα από διερευνητική συζήτηση και τη συμπληρώση ειδικών ερωτηματολογίων, «είδε» ξεκάθαρα τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.»


Our Values

Αξίες

Timeline

Ιστορική Αναδρομή

στρατηγικός σχεδιασμός για τη μόχλευση των διαθέσιμων εργαλείων ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη.

Το 1999 ο Χαράλαμπος Λουκαράς αποκτά πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με βαθμό Λίαν Καλώς. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα ιδρυτικά τμήματα του ΑΠΘ.

Το ίδιο έτος μεταβαίνει το Ηνωμένο Βασίλειο για μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά. Συγκεκριμένα, το 2000 αποφοιτεί από το πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ και αποκτά μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (M.Sc.) in International Finance & Economics με βαθμό άριστα (Distinction).

Το 2001, ο Χαράλαμπος Λουκαράς επιστρέφει στη Ρόδο και ιδρύει τη συμβουλευτική εταιρεία «Λουκαράς & Συνεργάτες». Τα πρώτα χρόνια η εταιρεία εξειδικεύεται αποκλειστικά στην προετοιμασία φακέλων επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς, η εταιρεία επεκτείνεται και παρέχει νέες υπηρεσίες σε περισσότερους τομείς.

Σήμερα, η «Λουκαράς & Συνεργάτες» διαχειρίζεται αιτήματα επιχορηγήσεων και τραπεζικών δανείων. Επιπροσθέτως, εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες, αναπτύσσει επιχειρηματικά πλάνα και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αποκλειστικός στόχος της εταιρείας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη μόχλευση των διαθέσιμων εργαλείων, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη.

 


Why Us

Γιατί Εμάς;

Θεμελιώνουμε τις συνεργασίες μας σε τρεις αξίες:

Συνέπεια

Η συνέπεια εκφράζει την εγγύηση ότι τα έργα που αναλαμβάνουμε προγραμματίζονται κατάλληλα ώστε να φτάσουν στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης.

Υπευθυνότητα

Η υπευθυνότητα αποτυπώνει το αίσθημα ευθύνης με το οποίο επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται τα ενδιαφερόμενα κοινά, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο.

Επαγγελματισμός

Ο επαγγελματισμός διέπει όλες τις δράσεις και ενέργειες της ομάδας και αποτελεί δομικό στοιχείο του τρόπου εργασίας.