Νέα Προγράμματα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της…

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιο-αποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιο-αποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας